Wycieczki, obozy, treningi i…piękne wspomnienia – dzień jak co dzień w MCSM

Za nami wyjątkowo intensywny okres związany z wizytami grup dzieci i młodzieży z różnych stron Polski zwiedzających nasz piękny Toruń i odpoczywających w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży. Zadowolenie i pochwały naszych polskich gości motywują nas do jeszcze większego zaangażowania w tworzenie miejsca przyjaznego i atrakcyjnego również dla gości z zagranicy.

A wakacje rozpoczęliśmy właśnie międzynarodowo. Od 21 czerwca gościliśmy współorganizatorów i uczestników podsumowania dwóch ścieżek projektu dofinansowanego z funduszy europejskich – BIG QUESTIONS. Mamy nadzieję, że czas spędzony w MCSM zainspirował młodych ludzi z Polski, Węgier, Włoch, Litwy i Holandii do kolejnych spotkań i kontynuowania projektu BQ, może znowu u nas? 🙂
Miłośnicy muzyki chóralnej wiedza, że pod koniec czerwca w Toruniu odbywał się wyjątkowy festiwal PER MUSICAM AD ASTRA. W tym roku mogliśmy podziwiać 18 chórów z 8 krajów. Natomiast MCSM już kolejny rok z rzędu miał zaszczyt gościć grupy z Węgier i Czech. Cały hostel aż tętnił muzyczną energią.
Z kolei od początku lipca przestrzenie MCSM w fantastyczny sposób wykorzystuje wesoła grupa młodych ludzi z Polski, Bułgarii, Cypru, Grecji, Włoch, Macedonii, Rumunii, Słowenii i Hiszpanii. Uczestniczą oni w treningu „Social business for inclusion”, dofinansowywanym ze środków Erasmus+, który ma na celu zainteresować młodych ludzi ekonomią społeczną oraz odpowiedzialnym biznesem. W ramach projektu organizatorzy, czyli Fundacja Dobry Rozwój pracuje m.in. nad stworzeniem sieci organizacji i osób zainteresowanych dalszą współpracą w zakresie upowszechniania wiedzy na temat gospodarki społecznej wśród młodych ludzi jako narzędzia uosabiającego ideę równości społecznej oraz pomagania grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. W MCSM popieramy idee prezentowane przez uczestników projektu i tym bardziej cieszymy się, że tak ważne tematy poruszane są właśnie u nas.

W międzyczasie przygotowujemy się na kolejne wizyty. Od połowy lipca MCSM zamieni się w prawdziwe centrum sportu. Przede wszystkim zaplanowaliśmy sportowe wakacje dla dzieci spędzających lato w mieście. Bezpłatne treningi piłkarskie, tenisa ziemnego i tańca współczesnego poprowadzą profesjonalni trenerzy z toruńskich klubów. Mamy też ciekawostkę dla fanów e-sportu – MCSM to idealne miejsce na organizację obozów komputerowych, dlatego bootcamp w te wakacje odbywa się właśnie u nas. Zapraszamy!