Zimowo-Walentynkowa ASTROBAZA w MCSM

MCSM po raz kolejny gościł wyjątkowe grupy uczniów i nauczyciel związane z 12 Astrobazami Kopernik.
W dniach od 10 do 15 lutego 2018 r. w Toruniu odbyły się „Zimowo-Walentynkowe Warsztaty Astronomiczne” będące jednocześnie szansą na pogłębienie zainteresowań i wiedzy z dziedziny astronomii, jak i zasłużonym odpoczynkiem międzysemestralnym dla ambitnej młodzieży. Plan warsztatów obejmował  w głównej mierze zajęcia naukowo-edukacyjne, ale nie zabrakło również miejsca na kulturę i  rozrywkę. Drugą już edycję warsztatów organizował Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z zimowej astrobazy:
www.astrobaza.kujawsko-pomorskie.pl

Powitanie Nowego Roku w MCSM

Kolejny Nowy Rok przywitaliśmy roztańczonym krokiem? dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i życzymy aby cały rok był tak wesoły jak SYLWESTROWA NOC ? BLINK BLINK ?
HAPPY NEW YEAR ???
PS. Dzieci chyba miały sylwestrowe turbo doładowanie, atrakcji na pewno nie zabrakło. Dziękujemy za super zabawę! ????

Konferencja “Edukacyjny wymiar turystyki i jej wpływ na rozwój miast” podsumowująca wizytę studyjną.

9 listopada 2017r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu odbędzie się konferencja podsumowująca wizytę studyjną realizowaną w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Promocja turystyki edukacyjnej szansą na rozwój obiektów działających  w ramach PPP”. Dotację pozyskała Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń.

Tematem czwartkowej konferencji jest Edukacyjny wymiar turystyki i jej wpływ na rozwój miast. Oficjalne rozpoczęcie konferencji odbędzie się
o godz. 10.00.

Wstępem do konferencji będzie omówienie zagadnienia współpracy PPP na przykładzie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, a tematem wiodącym analiza rynku turystyki szkolnej i młodzieżowej, która stanowi ważny element turystyki miejskiej. Na przykładzie Torunia w gronie ekspertów i inicjatorów szkolnego ruchu turystycznego, zostanie podjęta dyskusja nad możliwościami rozwoju tej gałęzi turystyki, która łączy się jednocześnie z rozwojem intelektualnym i społecznym młodych ludzi. Konferencję zamknie debata poświęcona wymianie doświadczeń  i możliwości tworzenia nowych kierunków współpracy wspierających rozwój turystyki.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele jednostek samorządowych, Polskiej Organizacji Turystycznej, uczestnicy wizyty studyjnej,  organizatorzy turystyki, przedstawiciele branży turystycznej z Torunia i regionu.

Główną ideą realizacji tego przedsięwzięcia jest promowanie Torunia jako multidyscyplinarnego parku edukacyjnego funkcjonującego w przestrzeni dziedzictwa kulturowego. Idea ta doskonale mieści się w zapisach Strategii rozwoju turystyki dla miasta Torunia na lata 2013-2020 – priorytet IV.1.1 – Toruń Edukacyjny – Wzmacnianie potencjału Torunia w zakresie turystyki edukacyjnej – Promocja Torunia jako miejsca o dużym potencjale dla wycieczek.

W ramach przedsięwzięcia tworzony jest portal www.edukacyjnytorun.pl z bazą atrakcji turystycznych i  rekreacyjnych, z których w łatwy sposób będzie można zbudować program pobytu w Toruniu. Użytkownikami portalu będą nauczyciele, jako jedni z inicjatorów wyjazdów szkolnych, operatorzy turystyki, jak i turyści indywidualni podróżujący z dziećmi. Obecnie trwają prace nad budową katalogu atrakcji, a tymczasem na działającej już stronie można było zgłosić swój udział w wizycie studyjnej lub konferencji.

Program konferencji w załączeniu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: lot@lottorun.pl tel. 603 628 675.